GÅRDEN, AFFALD mv

GÅRDUDVALGET 

HVORDAN HÅNDTERER VI AFFALD:

Københavns kommunes regler om affald: https://www.kk.dk/affald

Og så er der de særlige regler for storskrald.
Dette må stilles til storskrald:

  • Indbo f.eks. møbler, reoler og gulvtæpper
  • Vinduesglas, spejle etc. skal være pakket ind, så skraldemanden ikke skærer sig
  • PVC
  • Byggeaffald af træ, glas, plast og metal fra gør-det-selv-arbejde
  • Cykler skal være mærket med en seddel med teksten “Fjernes af renovatøren”

Dette må ikke stilles til storskrald:

  • Hårde hvidevarer (vaskemaskiner, opvaskemaskiner, køleskabe/frysere osv.)
  • Byggematerialer som mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus, mm. må ikke komme i storskrald, men skal afleveres på genbrugspladsen. Læs mere om byggeaffald.
  • ​Tallerkener, stentøj, køkkengrej, tøj etc. er heller ikke storskrald, og skal i dagrenovationen  eller på genbrugspladsens byttecenter.


Regler for storskrald i beboelsesejendomme

BIO-AFFALD
Der er fra Københavns Kommune indført en ordning med sortering af bio-affald. Ordningen trådte i kraft (23. august 2017).

Her er kommunens orienteringssite: http://www.kk.dk/artikel/spoergsmaal-og-svar-om-bioaffald