VEDLIGEHOLDELSE og OMBYGNING

VINDUERNE
Vejledning til vedligeholdelse af vinduerne i lejlighederne.
Combi-vinduer

NYT BADEVÆRELSE eller KØKKEN
(beskrivelse af proceduren)

VALG AF HÅNDVÆRKERE mv
Har du brug for rådgivning i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder i lejligheden (fx reparation i køkken eller badeværelse) eller vil du have rådgivning i forhold til valg af håndværkere, så kontakt viceværten.

ANTENNER mv.
Der gives ikke tilladelse til at sætte antenner, paraboler m.v. op på facaden, taget eller altanerne. Vores ejendom – der er klassificeret som bevaringsværdig – skal fremstå så pæn som muligt. Antenner o.lign. vil skæmme helhedsindtrykket.