SALG og VENTELISTER

VENTELISTER

Alle spørgsmål om salg, fremleje og ventelister, herunder om optagelse og placering på ventelister, rettes til
Gertrud Jessen.  Email: venteliste@haabet.net

* PLACERING PÅ INTERN OG EKSTERN VENTELISTE 280517

* Generel orientering (22. december 2008) om ventelisterne i AB Haabet.

* Blanketter til ansøgning om optagelse på ventelisten:

INTERN (andelshavernes venteliste)    EKSTERN (Hver andelshaver kan indstille én person til denne liste)

* Salgsvejledning marts 2017.

* Generel vejledning om andelsoverdragelse (DEAS).