SALG og VENTELISTER

VENTELISTER

Alle spørgsmål om salg, fremleje og ventelister, herunder om optagelse og placering på ventelister, rettes til
Gertrud Jessen.  Email: venteliste@haabet.net

* Oversigten over placering på intern og ekstern venteliste.
Listen er under revision. Forespørgsel kan rettes til Gertrud Jessen.

* Generel orientering om ventelisterne i AB Haabet (marts 2018)

* Blanketter til ansøgning om optagelse på ventelisten:

Venteliste blanket intern (andelshavernes venteliste)

Venteliste blanket ekstern (Hver andelshaver kan indstille én person til denne liste)

Salgsvejledning 2018

* Vejledning fra DEAS om overdragelse/salg af andel
 https://deas.dk/bolig/selvbetjening/andelshaver/overdragelse-af-andel