ØKONOMI og FAKTUELLE OPLYSNINGER

AB Haabets CVR nummer: 2975 5515

AB Haabets regnskaber (arkiv 2006-2015),     Regnskab 2016

Regnskab 2017 og budget 2018 (Generalforsamlingen 25.04.)

Økonomisk plan 2018 (april 2018)

Renteswap kan være en fordel.
Information om renteswap
(fra ABF  – Andelsboligforeningernes Fællesrepæsentation)

PRIVATLIVSPOLITIK AB Haabet
I henhold til Persondataforordningen (GDPR) med virkning fra 25. maj 2018.

Juni 2018: Som nævnt på generalforsamlingen den 25. april har bestyrelsen for nogen tid siden besluttet, at ingen andelshaver fremadrettet samtidig må være erhvervslejer i foreningen.
Dette forbehold er fremover indskrevet i købsaftaler for andelsboliger i AB Haabet.

Orientering fra DEAS om rettidig indbetaling:
Betaling af boligafgift og leje.

Vedligeholdelsesplan (2018)

Energirapport (marts 2011 – opdateret version 28. februar 2012)