GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamlingen er AB Haabets øverste myndighed.
Der holdes generalforsamling mindst en gang om året.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som varetager den daglige ledelse af foreningen.

Næste:
XGF 21. oktober 2020

S E N E S T E    G E N E R A L F O R S A M L I N G E R:

Ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020.
Ordinær generalforsamling 25. april 2019 
Ordinær generalforsamling: 25. april 2018
Ekstraordinær generalforsamling 6. december 2017
Ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2017
Ordinær generalforsamling 26. april 2017
Ekstraordinær generalforsamling 28. september 2016

Generalforsamlinger (arkiv)
Information om tidligere generalforsamlinger.