GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamlingen er AB Haabets øverste myndighed.
Der holdes generalforsamling mindst en gang om året.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som varetager den daglige ledelse af foreningen.

Næste års ordinære generalforsamling er fastlagt til
TORSDAG den 25. APRIL 2019 – i Den norske Kirke


Ordinær generalforsamling: 25. april 2018

S E N E S T E    G E N E R A L F O R S A M L I N G E R:
Ekstraordinær generalforsamling 6. december 2017
Ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2017
Ordinær generalforsamling 26. april 2017
Ekstraordinær generalforsamling 28. september 2016

Generalforsamlinger (arkiv)
Information om tidligere generalforsamlinger)