GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamlingen er AB Haabets øverste myndighed.
Der holdes generalforsamling mindst en gang om året.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som varetager den daglige ledelse af foreningen.

Ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2017

Næste ordinære generalforsamling: 25. april 2018

R E F E R A T E R

S E N E S T E    G E N E R A L F O R S A M L I N G E R:
Ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2017
Ekstraordinær generalforsamling 28. september 2016

Generalforsamlinger (arkiv)
Information om tidligere generalforsamlinger)