GODE RÅD (fugt, varme mv)

Gode råd:

FUGER I BADEVÆRELSET
Hårde og bløde fuger – samt rengøring af fuger
Gode råd om vedligeholdelse.

PROBLEMER MED VARMEN?
KONTROLLER DINE RADIATORTERMOSTATER
Inden du kontakter viceværten eller VVS’eren, så er her en vejledning.

VARMEMÅLERE
Der er i februar 2012 installeret nye varmemålere på alle radiatorer i ejendommen.

Se ISTAs vejledende brochure her.

UNDGÅ MUGPLETTER PÅ VINDUERNE
Fugt kan give mugpletter på vinduerne. Problemet med mugforekomster er lige nu aktuelt grundet det kolde vejr.
Luft ud – også når det er koldt.
Løsningen er mere og bedre udluftning, selvom den øjeblikkelige kulde afholder mange fra at foretage den nødvendige, daglige udluftning.
Efter vinduesudskiftningen for år tilbage er behovet for regelmæssig udluftning naturligt øget, da de nye vinduer er betydeligt tættere.
Husk også at bruge spalteventilerne, der typisk er monteret på vinduer mod gården.

GODE RÅD OM INDEKLIMA

Forbrugerrådet / Bolius / Ålborg Universitet: Gode råd om indeklima. Se her.
Miljøministeriets vejledning om udluftning. Se her.