PRAKTISKE OPLYSNINGER

LINKS TIL MYNDIGHEDER mv.
* Københavns kommunes Borgerservice.
* Amager Vest Lokaludvalg.

BIO-AFFALD
Der er fra Københavns Kommune indført en ordning med sortering af bio-affald. Ordningen trådte i kraft (23. august 2017).

Her er kommunens orinteringssite: http://www.kk.dk/artikel/spoergsmaal-og-svar-om-bioaffald

VÆRKSTEDET (Ved Linden 9, kælderen)
Værkstedet kan benyttes af de tilmeldte brugere.
Her er reglerne for brug af værkstedet.
Gå ind og tilmeld jer værkstedets Facebook-side og vær med i gruppen  🙂
HER
https://m.facebook.com/groups/270013480070763

NAVNESKILTE og NØGLER/LÅSEBRIKKER
Alle henvendelser om nøgler og låsebrikker rettes
til viceværten (mail: vice@haabet.net).

PRISER på NØGLER/LÅSEBRIKKER og SKILTNING 15. maj 2017

Gårdudvalget 

KLAGEPROCEDURE (ved problemer i forhold til husorden)         

Lillevognen [transport af fx storskrald]
Haabet har en trækvogn. Den er en meter bred og to meter lang. Kan bære ca 600 kg.
Den kan lånes til at køre på genbrugsstationen med køkkener, sofaer o.l.
Den kan også gøre nytte ved interne flytninger og arbejdsdage. Der er endnu ikke udtænkt et super smart lånesystem.
Indtil videre sendes i god tid en mail til
kontakt@haabet.net med info om, hvornår den ønskes brugt.
Husk at oplyse navn, adresse og telefonnummer.

Der er også mulighed for at låne en trailer.

VASKERUMMET (Ved Linden 11-13, kælderen)
Må bruges
på hverdage i tidsrummet kl. 08.00 – 20.00
på søn- og helligdage mellem 08.00 og 12.00.

Reglerne kan ses på opslagstavlen ved vaskerummet.

VINDUERNE
Vejledning til vedligeholdelse af vinduerne i lejlighederne.
Combi-vinduer 2006

NYT BADEVÆRELSE eller KØKKEN
(beskrivelse af proceduren)

VALG AF HÅNDVÆRKERE mv
Har du brug for rådgivning i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder i lejligheden (fx reparation i køkken eller badeværelse) eller vil du have rådgivning i forhold til valg af håndværkere, så kontakt viceværten.

FÆLLESAREALERNE/FORHAVERNE
På baggrund af en række henvendelser har bestyrelsen præciseret reglerne over for beboerne i stuelejligheder med adgang til fællesarealer/forhaver.
SE MERE HER

TAG HENSYN TIL HINANDEN
(et par gode råd om at bo sammen i en stor ejendom)

ANTENNER mv.
Der gives ikke tilladelse til at sætte antenner, paraboler m.v. op på facaden eller altanerne. Vores ejendom – der er klassificeret som bevaringsværdig – skal fremstå så pæn som muligt. Antenner o.lign. vil skæmme helhedsindtrykket.

OM HÅNDTERING AF AFFALD

Hvad er storskrald?

Københavns Kommunes orientering om affald

Regler for storskrald i beboelsesejendomme