PRAKTISKE OPLYSNINGER

LINKS TIL MYNDIGHEDER mv.
* Københavns kommunes Borgerservice.
* Amager Vest Lokaludvalg.
* ABF-NYT (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation)

HUSORDEN FOR AB HAABET (16. APRIL 2017)

KLAGEPROCEDURE (ved problemer i forhold til husorden)   

TAG HENSYN TIL HINANDEN
(et par gode råd om at bo sammen i en stor ejendom)

FÆLLESFACILITETER
(Værkstedet, Byttecentralen, Nøgler/navneskilte, Lillevognen, Vaskerummet)

GÅRDEN
(gårdudvalget, om affaldshåndtering)

VEDLIGEHOLDELSE og OMBYGNING I LEJLIGHEDERNE
(regler for modernisering af fx køkken eller bad,
vejledning i vedligeholdelse af vinduerne.)

FÆLLESAREALERNE/FORHAVERNE
På baggrund af en række henvendelser har bestyrelsen præciseret reglerne over for beboerne i stuelejligheder med adgang til fællesarealer/forhaver.
SE MERE HER