GENERALFORSAMLING 16. juni 2020

Orientering (forhåndsindkaldelse), opslået 14. maj. LÆS HER

Kære alle
GF den 16. juni holdes som sædvanligt i Den norske Kirke. På grund af Corona-restriktionerne gennemføres den som en minimums-GF.
Vi håber, at rigtig mange undlader at møde op og i stedet afleverer en fuldmagt.
Vi har aftalt med revisor, at der enten optages eller livestreames fra punktet om budget og regnskab, så man kan følge med hjemmefra.
Vi har fået en juridisk vurdering, der siger, at vi godt kan vente med alle drøftelsespunkterne – inklusive valg til bestyrelsen – til en XGF i efteråret, hvor der forhåbentlig både er tid og plads til grundigt at drøfte de enkelte punkter.
For første gang nogensinde håber vi at se så få af jer som muligt til GF den 16. juni.

Indkaldelse med tilhørende materiale er omdelt 28. maj.

Dagsorden GF 160620
Beretning 2019-20 GF 160620
Forslag fra bestyrelsen GF 160620
Fuldmagt GF 160620
2019 AB Haabet årsrapport
Valuarrapport (omdelt til andelshaverne, ikke tilgængelig online)

EFTER GENERALFORSAMLINGEN
Referat
Konstituering af bestyrelsen

SUPPLERENDE INFORMATION
AB Haabets vedtægter (8. juni 2017)
Vedligeholdelsesplan 2018
Økonomisk plan 2018