RENOVERING AF GARAGERNE OG GÅRDEN

PROJEKTGRUPPEN VIL LØBENDE ORIENTERE OM PROJEKTET.

Fra XGF (22. okt): Præsentation af oplægget til projekt grøn gård. SE HER

Første del af dette store projekt drejer sig om renovering af betondækket i gården, altså taget over garagerne.

Fra XGF (22. okt): præsentation af projektet om renovering af betondækket. SE  HER

30. november
Lejerne af garagerne har fået denne information:
Varsling om registrering af garageanlæg 8.- 10.12 2020

Desuden er der informeret på hjemmesiden og på Facebook:
Garagerne lukkes 8-10. dec 2020