EKSTRAORDINÆR GF 21. OKTOBER 2020

 

EFTER GENERALFORSAMLINGEN
Referat
Konstituering af bestyrelsen

GENERALFORSAMLINGEN

Opslag 18. september (orientering om dato for XGF)

Tirsdag den 6. oktober  (orientering om XGF)

Materiale omdelt 13. oktober:
Dagsorden XGF
PJP om betondæk XGF
Forslag fra bestyrelsen XGF
Fuldmagt XGF

Søndag den 18. oktober: Påmindelse om tilmelding eller fuldmagt.

Fra generalforsamlingen:
* Præsentation af projektet om renovering af betondækket. SE HER
* Præsentation af oplægget til projekt grøn gård. SE HER

Referat fra ordinær GF 16. juni 2020

 

SUPPLERENDE INFORMATION
Beretning 2019-20 GF 160620
AB Haabets vedtægter (8. juni 2017)
2019 AB Haabet årsrapport
Vedligeholdelsesplan 2018
Økonomisk plan 2018