NYHEDER

TIL KALENDEREN
Arbejdsweekenderne i 2020: 18-19. april og 25-26. april.
Tilmeldingsskema er omdelt 25. januar. Tilmeldingsskema

Ordinær generalforsamling: TIRSDAG den 28. april 2020

N Y H E D E R

 • 2. februar: Politisk forlig – hvad betyder det?
  Som du måske har set, er der indgået politisk forlig om reglerne for modernisering af udlejningsejendomme. Det får i en eller anden grad betydning for os, da de fleste foreninger værdisættes som udlejningsejendom.
  Bestyrelsen har både læst hvad der er at læse og set på andres vurderinger af indgrebet.
  De professionelles vurdering går fra “gavebod til andelshaverne” til “katastrofe”.
  Umiddelbart ligner det ingen af delene.

  Her er sagen kort
  – stort set alle er enige i, at indgrebet vil føre til faldende værdier på udlejningsejendomme. Hvor meget er der mange bud på.
  – For at modvirke værditab, kan en andelsforening låse den seneste vurdering.
  – Politikerne vil drøfte aftalen igen, hvis den får utilsigtede konsekvenser for andelsboliger.
  – Der nedsættes et udvalg, der skal se på finansieringen af andelsboliger. Det afrapporterer i år.

  Du kan se aftaleteksten her: https://www.trm.dk/media/4447/aftale-om-initiativer-mod-kortsigtede-investeringer-i-private-udlejningsboliger.pdf

  (Den endelige lovtekst kendes ikke).

  Bestyrelsen følger lovforslagets videre vej frem og vil vurdere eventuelle konsekvenser, når de endelige tekster kendes.

 • 22. januar: Korttidsudlejning
  Efter vedtægterne er forudsætningen for at kunne udleje sin lejlighed som korttidsudlejning (fx AirBnb), at der afleveres en tro-og-love erklæring.
  Bestyrelsen gør opmærksom på, at erklæringen er gyldig i et kalenderår. Det betyder, at godkendelserne for 2019 er bortfaldet ved årsskiftet.
  Der skal derfor indsendes en ny erklæring, hvis man ønsker at benytte sig af muligheden for udlejning i 2020.
  Se nærmere om reglerne her.

 • 10. januar: Om låsebrikker
  I tilfælde af problemer med en låsebrik er beboerne altid velkomne på viceværtkontoret for at få opdateret brikken.
  Man kan også bruge viceværtpostkassen i gården Ved Linden 5.
  Læg en kuvert med låsebrikken, navn og adresse (gerne også telefon og evt. mailadresse) samt en besked om hvad fejlen er, så ekspederes sagen hurtigst muligt.

TIDLIGERE NYHEDER (Fra januar 2017 og frem …)

NYHEDSARKIV (artikler fra 2016 og bagud)

Hvad sker der politisk i lokalområdet?
Link til lokaludvalgene i vores område:

Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg.