NYHEDER

TIL KALENDEREN
Arbejdsweekenderne i 2020: AFLYSES.
UDSKYDES – formentlig til 12-13. og 19-20. september

Ordinær generalforsamling: UDSKYDES
Flyttes fra 28. april – formentlig til midt i juni.

N Y H E D E R

 • FREDAG 27. marts: DET VARME VAND
  NU skulle der være håb for de varme vand.
  Viceværten melder, at fejlen i systemet er fundet og udbedret.
  Inden for kort tid (ved middagstid) skulle der være varmt vand som normalt.
  Vi håber, at det holder …

 • 23. marts: Erhvervslejerne i ejendommen er under pres. Vi risikerer, at en stor del af dem lukker i den kommende tid. Flere butikker har en omsætningsnedgang på 100 procent. Hvis det fortsætter, giver konsekvenserne sig selv.
  For at sikre, at der også fremover er erhverv i Haabet, og liv i forreste del af Amagerbrogade, har bestyrelsen tilbudt erhvervslejerne henstand og i det hele taget markeret, at foreningen er indstillet på at finde fleksible løsninger, hvis corona-krisen bliver lang og dyb.
  Bestyrelsen håber, at denne hjælpende hånd – uden berøring – vil have en effekt.

 • 17. marts:

  Kære alle,
  Også her i Haabet mærker vi, at verden er ramt af Corona.

   • Arbejdsweekenderne plejer at pynte både på ejendommen og fællesskabet. Men som mange har læst, er det aftalt med arrangørerne, at AW udskydes til efteråret. Øv.

   • Det er aftalt med gruppen, der passer foreningens fine beboerrum, at der lukkes for bestillinger indtil videre.

   • Bestyrelsen plejer på denne tid at året at mødes med banken, revisor og administrator for at gennemgå og tilpasse foreningens budget. De møder er udskudt.

 • Bestyrelsen er begyndt at holde sine møder digitalt.

 • GF skal med stor sandsynlighed udsættes til engang i midten af juni.

 • Der er bestilt hyppigere rengøring af de overflader, vi alle berører. Eksempelvis håndtag og gelændere i opgangene.

  Der er på forskellig vis nogen, der har brug for hjælp her i ejendommen.

  • Restriktionerne er hårde ved butikkerne. Nogle erhvervslejere fortæller, at deres omsætning pludselig forsvandt. Hvis vi hver især gerne vil bevare muligheden for at handle lokalt, må vi mere til lommerne. Er det eks. tid til takeaway?

  • Hvis du tilhører risikogrupperne for Corona, og derfor ikke bør gå udenfor, så spørg dine naboer eller her på FB, hvis du har brug for hjælp. Jeg har hørt fra flere, der gerne vil hjælpe – eksempelvis med at købe ind eller hente pakker.

  Pas på jer selv og hinanden.

 • 14. marts: Arbejdsweekenderne udskydes
  Cykeloprydning gennemføres. Se opslaget her.
  I forlængelse af Statsministeriets udmelding og foranstaltninger omkring covid-19 gennemfører vi ikke forårets Arbejdsweekender  som planlagt. Så I kan frigive datoerne (18-19. og 25-26. april).
  Dog agter vi stadig at gennemføre cykel- og effektoprydning i april i et lille team – så husk stadig de BLÅ STRIPS, inden den 18. april.
  Selvom mange sætter pris på en ”hyggelig fællesdag i Haabet”, ønsker vi pt. ikke at samle større grupper af personer.
  Vi satser i stedet på en AW eller to til efteråret.
  Datoer er ikke 100% fastlagt – men et forsigtigt bud kan være den 12./13. sep., samt 19./20. sep. (en lille note til din kalender…)

 • 12. marts: På grund af Corona-truslen er beboerlokalet lukket.
  Foreløbig indtil 1. maj.

 • 03. marts: CYKELOPRYDNING INDEN 18. APRIL
  Læs opslaget her.

 • 15. februar: NØGLEBRIKKERNE
  HUSK AT nøglebrikkerne jævnligt bør opdateres.
  Det gøres ved at benytte porten på Amagerbrogade. Det er briklæseren ved porten, der opdaterer nøglebrikkerne.
  Eventuelle spørgsmål om nøglebrikkerne rettes til viceværten.
  Her er kontaktoplysningerne.

 • 2. februar: Politisk forlig – hvad betyder det?
  Som du måske har set, er der indgået politisk forlig om reglerne for modernisering af udlejningsejendomme. Det får i en eller anden grad betydning for os, da de fleste foreninger værdisættes som udlejningsejendom.
  Bestyrelsen har både læst hvad der er at læse og set på andres vurderinger af indgrebet.
  De professionelles vurdering går fra “gavebod til andelshaverne” til “katastrofe”.
  Umiddelbart ligner det ingen af delene.

  Her er sagen kort
  – stort set alle er enige i, at indgrebet vil føre til faldende værdier på udlejningsejendomme. Hvor meget er der mange bud på.
  – For at modvirke værditab, kan en andelsforening låse den seneste vurdering.
  – Politikerne vil drøfte aftalen igen, hvis den får utilsigtede konsekvenser for andelsboliger.
  – Der nedsættes et udvalg, der skal se på finansieringen af andelsboliger. Det afrapporterer i år.

  Du kan se aftaleteksten her: https://www.trm.dk/media/4447/aftale-om-initiativer-mod-kortsigtede-investeringer-i-private-udlejningsboliger.pdf

  (Den endelige lovtekst kendes ikke).

  Bestyrelsen følger lovforslagets videre vej frem og vil vurdere eventuelle konsekvenser, når de endelige tekster kendes.

TIDLIGERE NYHEDER (Fra januar 2017 og frem …)

NYHEDSARKIV (artikler fra 2016 og bagud)

Hvad sker der politisk i lokalområdet?
Link til lokaludvalgene i vores område:

Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg.