NYHEDER

TIL KALENDEREN
Generalforsamling 2021: onsdag den 21. april


N
Y H E D E R

 • 20. november: OM INTERNETTET
  I fortsættelse af de seneste opslag om internettet har vi været i dialog med Novomatrix for at få en status.
  I det sidste halve års tid har der ganske rigtigt været nogle afbrydelser af internetforbindelsen. De uddybes nedenfor.
  – De store afbrydelser, som har ramt hele foreningen, har været udefra kommende faktorer, som Radius, der har udført reparationer rundt omkring i området. Det har medført strømafbrydelser. Der har også være foretaget opgradering af switche i det overordnede netværk (altså ude i byen). Der var i en periode for mange af den slags afbrydelser, men de gange alle var ramt i foreningen, var det andres skyld.
  – Der har også været problemer, der har været koblet til Novomatrix, især har der været et par af foreningens egne switche, der kørte ustabilt.
  – Enkelte gange er vores lokale strøm røget. Altså der er gået en sikring lokalt, som har afbrudt strømmen til en switch, og så dem i nærheden har oplevet problemer.
  – Endelig har der været nogle problemer, hvor det har været beboernes eget udstyr, der har drillet. De sager er blevet håndteret af Novomatrix’ support.
  – Når vi er rigtig mange, der arbejder hjemme samtidig, forstyrrer de trådløse netværk i lejlighederne hinanden, selv om hvert netværk i princippet burde være hurtigt nok. Det kan som regel afhjælpes, hvis du anskaffer et såkaldt mesh-netværk.
  Bestyrelsen er i stadig dialog med Novomatrix for at sikre, at foreningen har udstyr, der er opdateret og velfungerende. Senest er alle vores switche blevet opgraderet.
  Det er vores vurdering, at foreningens eget netværk fungerer tilfredsstillende, men at vi har været ramt af strømafbrydelser mv. Den slags håber vi der kommer færre af 😊

 • 12. november: SÅDAN HÅNDTERES STORSKRALD I HAABET.
  HVAD MÅ DU SÆTTE I SKRALDESKURET? SE HER
  Brug af foreningens blå vogn til transport.
  Vejledning.

  07. november: HVIS DER ER FEJL PÅ INTERNETTET
  Hvis du som beboer oplever faldende, ustabil eller ligefrem lav internethastighed, er første skridt at prøve med en direkte kabelforbindelse fra datastikket på væggen til en pc.
  Der bør være ca 450 Mbit ned og lidt mere op. En test d.d. med direkte kabel på en almindelig (vel)fungerende forbindelse viser knap 500 Mbit ned og 800 Mbit op. Det lavere tal for download skyldes formentlig, at der er mange brugere på sådan en lørdag eftermiddag. Det belaster nettet, men de 500 Mbit er jo rigeligt.
  Hvis kabeltesten viser meget lavere tal end ca 500 Mbit, er det en sag for Novomatrix support.
  Hvis kabeltesten viser, at der faktisk er de ca 500 Mbit, ligger årsagen til problemet i dit eget udstyr, og det kan være lidt udfordrende at fejlsøge. Novomatrix kan også yde support i dette tilfælde, men mod betaling.

 • 07. november: OPFØLGNING OM INTERNETTET
  Novomatrix har igen gennemmålt vores anlæg, og det kører overordnet som det skal. Der kan godt af og til være en fejl i en af switchene, som fordeler til opgangene, og det kan give lavere hastighed – også hos enkelte brugere. Den slags skal meldes til Novomatrix support. Hvis det en fejl i anlægget, koster fejlretningen ikke noget.
  Der er en garanteret standardhastighed på ca 500 Mbit ved måling i datastikket på væggen. Der kan sommetider måles mere. Den bedste forbindelse er med kabel, men de fleste bruger en router, og det kan medføre forskelle i den målte hastighed. Der er nemlig en række faktorer i det tilsluttede udstyr (router, kabler), som påvirker hastigheden. Desuden er der forskel i teknikken i de tilsluttede enheder (pc, laptop, smartphone, iPad osv).
  Det betyder, at der fx kan måles 300 Mbit på en pc, der er tilsluttet trådløst, en smartphone kærer måske med 200 Mbit, mens en bærbar ikke når mere end 90 pga teknikken i det indbyggede kort.
  Der ligger lidt teknisk information på vores hjemmeside:
  http://abhaabet.dk/?page_id=194.
  Der kan man finde hjælp og vejledning

 • 23. oktober: Beboerlokalet
  Som følge af, at forsamlingsforbuddet nu er sænket til 10 personer, er beboerlokalet lukket for reservationer.
  Foreløbig i 4 uger fra 23. oktober.

 • 22. oktober: Fra XGF:
  * Præsentation af projektet om renovering af betondækket. SE  HER
  * Præsentation af oplægget til projekt grøn gård. SE HER

 • 13. oktober: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling uddelt.
  Se mere her XGF 21. okt

 • TIDLIGERE NYHEDER (Fra januar 2017 og frem …)
 • NYHEDSARKIV (artikler fra 2016 og bagud)
 • Hvad sker der politisk i lokalområdet?
  Link til lokaludvalgene i vores område:

  Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg.