NYHEDER

TIL KALENDEREN
Arbejdsweekenderne i 2020: 18-19. april og 25-26. april.
Indkaldelse og tilmelding vil ske i starten af 2020.

Ordinær generalforsamling: TIRSDAG den 28. april 2020

N Y H E D E R

 • 23. januar: Internettet havde et udfald til morgen.
  Novomatrix skriver på deres driftstatus (Twitter):
  “Generelt. Alle linier, der kører igennem en Gigabits udstyr, er gået ned. Formentlig samme fejl, som lørdag aften. Vi afventer deres fejlretning. Bestyrelser er velkommen til at kontakte os mhp. en snak om problemet.”

  Bestyrelsen i AB Haabet har har haft en snak med Novomatrix, der overvejer at få en mere stabil leverandør.

 • 22. januar: Korttidsudlejning
  Efter vedtægterne er forudsætningen for at kunne udleje sin lejlighed som korttidsudlejning (fx AirBnb), at der afleveres en tro-og-love erklæring.
  Bestyrelsen gør opmærksom på, at erklæringen er gyldig i et kalenderår. Det betyder, at godkendelserne for 2019 er bortfaldet ved årsskiftet.
  Der skal derfor indsendes en ny erklæring, hvis man ønsker at benytte sig af muligheden for udlejning i 2020.
  Se nærmere om reglerne her.

 • 10. januar: Om låsebrikker
  I tilfælde af problemer med en låsebrik er beboerne altid velkomne på viceværtkontoret for at få opdateret brikken.
  Man kan også bruge viceværtpostkassen i gården Ved Linden 5.
  Læg en kuvert med låsebrikken, navn og adresse (gerne også telefon og evt. mailadresse) samt en besked om hvad fejlen er, så ekspederes sagen hurtigst muligt.

TIDLIGERE NYHEDER (Fra januar 2017 og frem …)

NYHEDSARKIV (artikler fra 2016 og bagud)

Hvad sker der politisk i lokalområdet?
Link til lokaludvalgene i vores område:

Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg.