LEJERE i AB Haabet

Beboerrepræsentationen (ARKIV)

Referat fra generalforsamling 11. maj 2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 4. april 2017

Formandsberetning 2018

Husorden for AB Haabet

Fraflytning regler (Besigtigelse af lejemålet inden opsigelsen. Få en forhåndsgodkendelse af lejemålets tilstand.)

Vedtægter for Beboerrepræsentationen 4. april 2017

Al henvendelse til beboerrepræsentationen foregår
ved at ringe eller skrive til formanden.

Bestyrelsen består af
Formand:  Palle Strøm, Ved Linden 7, 2, th.
Tlf.
5230 1745, mail: pallestroem@live.com

Næstformand:  Sørn E. Jørgensen
SekretærTonny E. Christensen
Kasserer:  John Jaurnow
Bestyrelsessuppleant:  Karl Allesø
Revisor:  Jytte Albjerg