BEBOERLOKALET

Regler for brug af beboerlokalet (juni 2017).

Reservation af lokalet:
Henvendelse skal ske til Leif Ørslev, tlf. 6058 1934
eller mail: leif-orslev@webspeed.dk.

NB: På grund af Corona-truslen er beboerlokalet lukket for bestillinger. Foreløbig indtil 1. maj.

Beboerlokalet kalender AKTUEL 20. marts

(de røde markeringer angiver, at lokalet er optaget).

Vejledning til brug af chokoladefontæne. SE HER