BESTYRELSEN

Bestyrelsen (pr. 25. april 2018)

Skriv til bestyrelsen på KONTAKT@HAABET.NET
eller læg din henvendelse i viceværtens postkasse Ved Linden 5.
Husk at give dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og gerne mail).
Henvendelser bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, normalt den første og tredje mandag i hver måned. Der er ikke møder i juli.
I tilfælde af uopsættelige sager kan du rette henvendelse direkte til viceværten, tlf. 3296 8843 eller pr mail til vice@haabet.net.
Hvis der er tale om akut behov for assistance, kan du på vores hjemmeside finde telefonnumre på elektriker, VVS mv. Se her: http://www.abhaabet.dk