AB Haabet

Vedligeholdelse og ombygning

Hvad må du lave selv?

Hvad må man lave selv, når el-installationer, VVS og andet skal ordnes? Se vejledningen fra Bolius.

Valg af håndværkere m.v.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med reparation i køkken eller badeværelse eller andet? Eller vil du have rådgivning om valg af håndværkere, så kontakt inspektøren.

Nyt badeværelse eller køkken

Hvis du etablerer nyt køkken eller badeværelse, betaler AB Haabet visse af udgifterne. Der er en række hensyn og regler, som skal med i planlægningen. Se foreningens detaljerede vejledning med beskrivelse af proceduren.

Om løbende vedligeholdelse

Pas på afløbene
Der har af og til været forstoppelser i ejendommens kloak. Det medfører store udgifter til ekspresudkald af kloakfirmaet, og det giver vandskader i ejendommen. Der må kun komme ting i toilettet, som du tidligere har spist eller drukket (samt toiletpapir).
Servietter, tamponer, cigaretskod, kondomer, bind og vatpinde – og din bedstefars Peter Belli-plader – skal altid i en skraldespand.

Som beboer har du selv ansvar for at vedligeholde og rense afløb, riste m.v. under vaske og bad. Tjek og tøm dine afløb og riste mindst to gange årligt. Det sikrer at vandet kan løbe væk, og det hindrer lugtgener.

Problemer med varmen
Når varmesæsonen begynder: Luk op for alle radiatorerne en halv times tid. Det giver gang i gennemstrømningen og fjerner luftlommer mv. Motioner termostaterne ved at åbne og lukke dem nogle gange.
Hvis radiatoren ikke bliver varm, skal der åbnes (forsigtigt!) for luftventilen på siden/øverst på radiatoren, så luften kan slippe ud. Hold en klud under. Når der ikke længere suser luft ud, men i stedet begynder at komme vand, lukkes ventilen igen. Så bør radiatoren blive varm.
Hvis et af de lodrette varmerør i lejligheden ikke bliver varmt: Kontakt viceværten.

Varmemålere
Der blev installeret nye varmemålere på alle radiatorer i ejendommen omkring 2010.
Se ISTA's vejledende brochure her.

Vinduerne
Termovinduerne i ejendommen kræver kun lidt vedligeholdelse. Men de bevægelige metaldele bør smøres, og gummilisterne har godt af at få lidt silicone. Se den detaljerede vejledning her.

Undgå mugpletter på vinduerne
I den kolde del af året kan der komme mugpletter på vinduerne. Det skyldes fugt. Løsningen er mere og bedre udluftning hver dag – også selv om det er koldt.
De nye vinduer, vi fik for år tilbage, er tættere end de gamle, og derfor er det endnu mere nødvendigt at lufte ud hyppigt.
Husk også at lade spalteventilerne stå åbne. De sidder typisk på vinduer mod gården.

Fuger i badeværelset
Sorte pletter på fugerne i badeværelset er som regel skimmelsvamp. Hvordan fjernes de – og hvordan undgår man at de dukker op? Se denne vejledning hos Bolius.

Indeklima
Mere om at undgå fugt, kimmelsvamp m.m.: En Bolius-vejledning mere.

Antenner o.l.

Der gives ikke tilladelse til at sætte antenner, paraboler m.v. op på facaden, taget eller altanerne. Vores ejendom er klassificeret som bevaringsværdig, og den skal fremstå så pæn som muligt.

nach oben