AB Haabet

Ventelister

Ledige lejligheder i AB Haabet fordeles efter to ventelister, den interne og den eksterne.

Når en andel sættes til salg, tilbydes den først til interesserede på den interne, og derefter på den eksterne liste.

På den interne venteliste kan andelshavere i AB Haabet blive opført, hvis de gerne vil flytte til en anden lejlighed i foreningen.

Optagelse på den interne liste kan først ske to år efter køb af andel eller intern flytning.

På den eksterne venteliste står personer uden for foreningen. Hver andelshaver kan indstille 1 person eller familie til den eksterne liste fra det øjeblik man er blevet andelshaver.

Der opkræves et gebyr på kr. 200,- om året for at stå på den eksterne liste. Regningen sendes til den andelshaver, som har indstillet.

Herunder kan downloades skema til optagelse på enten intern eller ekstern liste.

Man vil kun få tilbudt lejligheder, der svarer til de ønsker, man angiver på skemaet. Så vær gerne præcis med ønsker vedr. størrelse, pris m.m. Det er særlig vigtigt for den eksterne liste, hvor man rykker ned i bunden af listen, når man tre gange har takket nej til en tilbudt lejlighed. På den interne liste gælder denne regel ikke.

Blanket til intern venteliste.

Blanket til ekstern venteliste.

Yderligere spørgsmål rettes til Gertrud Jessen på venteliste@haabet.net eller personligt Ved Linden 13, 2. tv.

nach oben