AB Haabet

Praktisk info

Affald | Arbejdsweekender | Beboerlokale | Bredbånd | Byttecentral | Dørtelefon | Facebook | Haver | Navneskilte | Nøglebrikker | Parkeringskælder | Trækvogn/trailer | TV | Vaskeri | Værksted


Affald, storskrald

Affald sorteres i containerne i de to skure i gården. Der er opsat skilte i skurene med hjælp til korrekt sortering.
Hvis en container er fuld, så brug et øjeblik eller to på at finde en anden, evt. i det andet skur. Skraldemanden tømmer ikke de overfyldte containere. Og husk at klappe papkasser sammen, ellers fylder de for meget.

Storskrald må ikke stilles i gården eller andre steder på fællesarealer. Man skal selv skaffe det af vejen. Ejendommens blå trækvogn (se længere nede) kan frit benyttes, fx når ting skal køres på genbrugspladsen ved Vermlandsgade.

Hvis der lejlighhedsvis opstilles container til storskrald, gives besked i forvejen.

Tak for at medvirke til korrekt affaldshåndtering!


Arbejdsweekender

Hvert år holdes arbejdsweekender, hvor vi i fællesskab rydder op og vedligeholder ejendommen. Det sparer penge, så boligafgiften kan holdes nede. Hver andel skal stille en deltager. Der kommer besked i god tid om datoer, og om der kræves én eller to dage pr. andel. Hvis man ikke deltager, betaler man et gebyr på kr. 1.000,- pr. dag.


Beboerlokale

Beboerlokalet ligger i kælderen i det hjørne af gården, hvor Svinget og Ved Linden støder op til hinanden. Det reserveres hos Leif Ørslev, tlf. 6058 1934, leif.orslev@gmail.com.
Priser for leje m.m.: Se reglerne for brug af beboerlokalet.
Lån af klapborde og -stole fra lokalet til fest hjemme kan også aftales med Leif, eller hos Lars Ulbæk, tlf. 2243 1707, lars-ulbak@mail.tele.dk.

Se beboerlokalets kalender her (reservationer er markeret med rødt).


Bredbånd

Beboerne kan få bredbånd ved at tilmelde sig ejendommens netværk, hvor internetforbindelsen leveres af Fiberby.
Kundeservice: 3323 0099 eller support@fiberby.dk.

Desuden har Yousee et netværk i ejendommen, hvor beboerne kan få abonnement hos Yousee.
Kundeservice: 7070 3579

Hvis man har valgt en anden leverandør (fx mobilt bredbånd), kontaktes den pågældende kundeservice i tilfælde af fejl.


Byttecentralen

Byttecentralen ligger i kælderen under Ved Linden 9. Sæt ting, som dine naboer kan have glæde af, på plads i reolerne dernede. Hold orden, både når du afleverer, og når du henter. Så bliver de frivillige, som passer lokalet, glade.

Du får adgang til Byttecentralen ved at din låsebrik tilpasses. Skriv til viceværten på vice@haabet.net at du gerne vil have adgang til byttecentralen, og oplys navn og adresse + enten mobil eller mail.
Når du er bkevet tilføjet, skal du opdatere din nøglebrik ved porten fra Amagerbrogade eller ved nøgleboksen ved nedgang til Ejendomskonteret, Ved Linden 5 i gården.


Dørtelefon

Brugsvejledning til dørtelefonerne findes via dette link.


Facebook-gruppe for Haabets beboere

Ejendommen Haabet har sin egen Facebook-gruppe for beboere, hvor oplysninger, ideer og tilbud deles. Vær opmærksom på gruppens simple retningslinjer.

NB: Gruppen er ikke en kanal for formel kommunikation med bestyrelsen. Her henvises til Haabets kontaktinformation.


Haver

Haverne og de grønne fællesarealer Ved Amagerport 1-3, Ved Linden 5-13 og Svinget 2 ejes af Københavns Kommune, men foreningen har brugsret og vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at stuelejlighederne ikke ”ejer” arealet foran deres lejligheder, men at alle beboere som udgangspunkt bør kunne benytte området.

Bestyrelsen arbejder på at udvikle en helhedsplan for arealerne, der både tager hensyn til fællesskabet, til stuelejlighedernes behov for privatliv, og til ejendommens og kvarterets æstetiske udtryk. Alle vil blive hørt i processen.


Skiltning på dørtelefonanlæg og brevkasser udføres af AB Haabet. Ændring af et navneskilt bestilles hos viceværten. Prisen er 275 kr. pr. ændring på dørtelefon og/eller brevkasse (gratis ved indflytning og ved intern flytning). Det er ikke tilladt at klæbe egne etiketter o.a. på brevkasserne. Ud over navneskilte opsat af viceværten, må der kun sidde de officielt godkendte etiketter om fravalg af reklamer o.l. på brevkassen.


Nøglebrikker

Nøglebrikker bør jævnligt opdateres. Det sker automatisk, når man bruger sin brik ved porten fra Amagerbrogade eller ved nøgleboksen ved nedgang til Ejendomskonteret, Ved Linden 5 i gården.


Parkeringskælder

Ejendommen har egen p-kælder, nyrenoveret i 2022, med pladser i flere størrelser og mulighed for adgang til el-ladestander. Mere information og priser kan fås på ejendomskontoret.


Trækvogn og trailer

Haabet har en trækvogn på 1 x 2 meter, som kan bære ca. 600 kg. Den kan lånes fx til at køre større ting på genbrugsstationen eller ved interne flytninger. Vognen står i gården ved nedgangen til viceværtkontoret (Ved Linden 5).

Hvis den kun skal bruges kortvarigt, kan man hente den uden forudgående aftale. Til større opgaver – eller hvis man vil reservere den på forhånd – sendes mail til vice@haabet.net i god tid med besked om tidspunkt. Husk at oplyse navn, adresse og telefonnummer.

Viceværten administrerer også udlån af foreningens trailer.


TV

TV-signal leveres af Tria Antenneanlæg. Der er 13 gratis kanaler (DR og SVTV) plus mulighed for tilkøb af tv-pakker fra Norlys.

TV-signalet på netværket er DVB-T2. Bemærk: Det betyder, at TV'et opfatter signalet som et antennesignal, og ikke som "kabel-tv". Når tv-apparatet skal finde kanalerne, skal indstillingen derfor ikke stå på kabelsøgning men på antennesøgning, ellers kan tv'et ikke finde kanalerne.

Se i øvr. Oversigt over kanaler.

Ved fejl på tv-signalet kontaktes Tria Antenneanlæg på 4588 3400 eller tria@tria.dk.


Vaskeri

Vores fælles vaskeri ligger i kælderen under Ved Linden 11-13.

Brug af vaskemaskiner og tørretumbler sker med vaskebrik, som også bruges til reservation af vasketid. Der er udleveret én vaskebrik til hver lejlighed.

Der betales 10 kr. pr. vask og 10 kr. pr. tørring. Forbruget registreres via bestillingssystemet og betaling sker via den månedlige opkrævning fra DEAS.

Brugervejledning til oprettelse, bestilling m.v. på Nortecs hjemmeside[ https://nortec.dk/e-vaskeri]

Ved fejl på systemet kontaktes Nortec på 70 256 256 (akutnummer: 5157 3622).

Der kan vaskes:
Hverdage 8.00-20.00 (tørretumbling til 21.00).
Søn- og helligdage 8.00-12.00 (tørretumbling til 13.00).

Bemærk: Vaskemaskine 6 og tørretumbler 3 kan ikke reserveres. De må bruges, hvis de står som “fri” på bestillingssystemet.

Maskinerne kan højst tage 8 kg tøj. Lad være med at proppe maskinen fuld. Husk at tømme vasketøjet for papir, nøgler o.l., så afløbet ikke bliver tilstoppet.

Hvis vaskebrikken bortkommer, kan man købe en ny hos viceværten for kr. 250,-


Vedligeholdelse og ombygning

Se nærmere under "Min lejlighed".


Værkstedet (ved linden 9, kælderen)

Værkstedet findes i kælderen under Ved Linden 9 – gå gennem cykelkælderen over for bytterummet.

I værkstedet kan man reparere cykler, barnevogne og mindre husholdningsapparater, slibe knive, skifte ledninger i en lampe og lignende. Arbejde med mekanik og strøm kræver, at der ikke er meget støv i luften, og derfor er værkstedet ikke til træsløjd – som fx slibning af døre.

Man får adgang ved at bede viceværten kode ens låsebrik, så man kan komme ind.

Værkstedet har sin egen Facebook-gruppe, og de ansvarlige er yderst hjælpsomme.

nach oben