EKSTRAORDINÆR GF 6. DECEMBER 2017

REFERAT XGF 06.12
BILAG om låne-alternativ

Datoen for XGF meddelt på hjemmesiden den 8. november.

Indkaldelse med dagsorden og tilhørende materiale
omdelt til andelshaverne den 21. november.

Dagsorden

Bilag 1: Baggrunden for omlægningen

Bilag 2: NORDEA plancher (uddrag)

NORDEA plancher – Den fulde version er efter aftale med Nordea ikke tilgængelig på hjemmesiden.
Andelshavere kan bestille den ved henvendelse til bestyrelsen (kontakt@haabet.net).

Fuldmagt