GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamlingen er AB Haabets øverste myndighed.
Der holdes generalforsamling mindst en gang om året.
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som varetager den daglige ledelse af foreningen.

Ordinær generalforsamling ONSDAG den 27. APRIL 2022

S E N E S T E    G E N E R A L F O R S A M L I N G E R:

EKSTRAORDINÆR GF og INFO OM GÅRDPROJEKTET 5. APRIL 2022
Ordinær generalforsamling 9. juni 2021
Ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2020
Ordinær generalforsamling 16. juni 2020.
Ordinær generalforsamling 25. april 2019 
Ordinær generalforsamling: 25. april 2018
Ekstraordinær generalforsamling 6. december 2017
Ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2017
Ordinær generalforsamling 26. april 2017
Ekstraordinær generalforsamling 28. september 2016

Generalforsamlinger (arkiv)
Information om tidligere generalforsamlinger.