GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2019


EFTER GENERALFORSAMLINGEN
Referat GF april 2019
Konstituering af bestyrelsen AB Haabet maj 2019

INDKALDELSE
(opsat i opgangene 23. marts)

Orienteringsmøde om AB Haabets økonomi
(afholdt 15. april)

MATERIALE til generalforsamlingen
(omdelt til andelshaverne 10. april)

* Dagsorden
* Skriftlig beretning
* Forslag fra bestyrelsen
* Årsrapport 2018
* Fuldmagt
* Valuarrapport (omdelt til andelshaverne, ikke tilgængelig online)

SUPPLERENDE INFORMATION
AB Haabets vedtægter (8. juni 2017)
Vedligeholdelsesplan 2018