GODE RÅD (fugt, varme mv)

Gode råd:

FUGER I BADEVÆRELSET
Hårde og bløde fuger – samt rengøring af fuger
Gode råd om vedligeholdelse.

UNDGÅ TILSTOPPET TOILET og problemer med kloakken.
God toilet skik juni 2020

PROBLEMER MED VARMEN?
KONTROLLER DINE RADIATORTERMOSTATER
Ved starten af varmesæsonen skal du åbne en halv times tid for alle radiatorerne. Det giver gang i gennemstrømningen og fjerner luftlommer mv. Motioner termostatene ved at åbne og lukke dem nogle gange.
Hvis radiatoren ikke bliver varm, skal der (forsigtigt) åbnes for luftventilen på siden/øverst på radiatoren, så luften kan slippe ud. Når der ikke længere suser luft ud men i stedet begynder at komme vand, lukkes ventilen igen. Så bør radiatoren blive varm.

Hvis et af de lodrette varmerør i lejligheden ikke bliver varmt, kontaktes viceværten.

VARMEMÅLERE
Der er i februar 2012 installeret nye varmemålere på alle radiatorer i ejendommen.

Se ISTAs vejledende brochure her.

UNDGÅ MUGPLETTER PÅ VINDUERNE
Fugt kan give mugpletter på vinduerne. Problemet med mugforekomster er lige nu aktuelt grundet det kolde vejr.
Luft ud – også når det er koldt.
Løsningen er mere og bedre udluftning, selvom den øjeblikkelige kulde afholder mange fra at foretage den nødvendige, daglige udluftning.
Efter vinduesudskiftningen for år tilbage er behovet for regelmæssig udluftning naturligt øget, da de nye vinduer er betydeligt tættere.
Husk også at bruge spalteventilerne, der typisk er monteret på vinduer mod gården.

GODE RÅD OM INDEKLIMA

Forbrugerrådet / Bolius / Ålborg Universitet: Gode råd om indeklima. Se her.
Miljøministeriets vejledning om udluftning. Se her.