PRAKTISKE OPLYSNINGER

LINKS TIL MYNDIGHEDER mv.

– Københavns kommunes Borgerservice.
– Amager Vest Lokaludvalg.
– ABF-NYT (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation)

FÆLLESFACILITETER
(Værkstedet, Byttecentralen, Nøgler/navneskilte, Lillevognen)

AFFALD og STORSKRALD
Læs hvordan vi håndterer affald.

HUSORDEN FOR AB HAABET (16. APRIL 2017)

GODT NABOSKAB (How to be a good neighbour)

KLAGEPROCEDURE (ved problemer med  husorden)   

TAG HENSYN TIL HINANDEN (et par gode råd om at bo sammen i en stor ejendom)

VEJLEDNING TIL DØRTELEFON

VEDLIGEHOLDELSE og OMBYGNING I LEJLIGHEDERNE

(regler for modernisering af fx køkken eller bad, vejledning i vedligeholdelse af vinduerne.)

FÆLLESAREALERNE/FORHAVERNE

På baggrund af en række henvendelser har bestyrelsen præciseret reglerne over for beboerne i stuelejligheder med adgang til fællesarealer/forhaver.