EKSTRAORDINÆR GF 21. OKTOBER 2020

 

EFTER GENERALFORSAMLINGEN
4. november:
Referat AB Haabet XGF 22-10-20
Konstituering bestyrelsen AB Haabet 02-11-20

GENERALFORSAMLINGEN

Opslag 18. september (orientering om dato for XGF)

Tirsdag den 6. oktober  (orientering om XGF)

Materiale omdelt 13. oktober:
Dagsorden XGF
PJP om betondæk XGF
Forslag fra bestyrelsen XGF
Fuldmagt XGF

Søndag den 18. oktober: Påmindelse om tilmelding eller fuldmagt.

Fra generalforsamlingen:
* Præsentation af projektet om renovering af betondækket. SE HER
* Præsentation af oplægget til projekt grøn gård. SE HER

Referat fra ordinær GF 16. juni 2020

 

SUPPLERENDE INFORMATION
Beretning 2019-20 GF 160620
AB Haabets vedtægter (8. juni 2017)
2019 AB Haabet årsrapport
Vedligeholdelsesplan 2018
Økonomisk plan 2018