LEJERE i AB Haabet

 

Husorden for AB Haabet

Ved praktiske spørgsmål vedr. lejemålet skal lejerne rette henvendelse til ejendomskontoret Ved Linden 5, hvor foreningens inspektør og vicevært vil behandle sagen.
Her er kontaktinformation:
VICEVÆRT KONTAKT | AB Haabet

Principielle spørgsmål om lejeforhold rettes til AB Haabets bestyrelse, enten som email til kontakt@haabet.net eller som brev i foreningens postkasse Ved Linden 5.