LEJERE i AB Haabet

 

Beboerrepræsentationen i AB Haabet er nedlagt pr. 31. marts 2021.

Husorden for AB Haabet

Ved praktiske spørgsmål vedr. lejemålet skal lejerne rette henvendelse til ejendomskontoret Ved Linden 5, hvor foreningens inspektør og vicevært vil behandle sagen.

Principielle spørgsmål om lejeforhold rettes til AB Haabets bestyrelse, enten som email til kontakt@haabet.net eller som brev i foreningens postkasse Ved Linden 5.

 A R K I V

Beboerrepræsentationens arkiv

Vedtægter for Beboerrepræsentationen 4. april 2017

Al henvendelse til beboerrepræsentationen foregår
ved at ringe eller skrive til
formand:  Palle Strøm, Ved Linden 7, 2, th.
Tlf.
5230 1745, mail: pallestroem@live.com