ERHVERVSLEJEMÅL og GARAGER

PARKERINGPLADSER

AB Haabet råder over et parkeringsanlæg med 59 pladser. Beboerne i ejendommen har fortrinsret til at leje parkeringspladserne, men udefra kommende har også mulighed for at komme i betragtning.
Ønsker du at blive skrevet op til en plads eller at høre nærmere om pris mv., så send en mail til kontakt@haabet.net.

BUTIKKER

Erhvervslejemålene i ejendommen ligger på Amagerbrogade.

Udlejningen af administreres af
DEAS ERHVERV
Dirch Passers Alle 76
2000 Frederiksberg

Oplysninger om lejevilkår, begrænsninger i branche m.v. samt øvrige praktiske oplysninger fås ved henvendelse til info@deaserhverv.dk

Kontaktperson: Afdelingschef Hanne Poulsen
Tlf: 43 33 81 14
Mobil: 40 89 93 83
Mail: HAPO@deas.dk

Se mere på www.deaserhverv.dk.