RENOVERING AF GARAGERNE

LØBENDE ORIENTERING OM PROJEKTET

 
21. juni. Bolig- og Planstyrelsen har meddelt foreningen, at man har modtaget og kan godkende dokumentationsmateriale, jf. § 9, i bekendtgørelse om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger mv. – HURRA!

8. juni. Der har været opstartsbyggemøde på stålprojektet. På mødet deltog entreprenør, rådgiver og bestyrelse. Arbejdet med at understøtte gårddækket nedenfra er igangsat. Stålet er indkøbt og leveret til entreprenør. Den næste tid vil der periodisk være støj fra arbejdet. Støjende arbejde udføres mellem 08-15 på hverdage. Til info arbejdes desuden på større huller i en rist mod Ved Linden, og på en kønnere afslutning af hullerne efter stilladset ved den nypudsede skorsten. Af øvrige synlige ting iværksættes udbedring af maling på soklen i gården. 

April og maj 2022: Læs referaterne fra GF og XGF, hvor projektets fremdrift og udfordringer også beskrives. 

28. marts: Informationsmøde tirsdag den 5. april om tekniske udfordringer i forbindelse med betonprojektet og gårdrenoveringen. LÆS BAGGRUNDSINFORMATIONEN

28. februar: Der sættes stillads op i gården ved skorstenen (Ved Linden 5). Opsætningen foregår mandag og tirsdag (28.2 og 1.3). Derefter går arbejdet i gang med at pudse og male skorstenen, så den fremstår på samme måde som de øvrige vægge i gården.
Arbejdet på skorstenen forventes at tage ca 2 måneder, afhængigt af vejret.

2021:
10. december: DELVIS GENÅBNING AF GÅRDEN fra 20. december.
INFORMATION – se detaljerne
BEMÆRK, at der fortsat vil være adgang til vaskeriet fra mellemgangen Ved Linden 9. 

GENERELT FOR PROJEKTET
Den daglige arbejdstid er fra kl. 7 til 16. Det er aftalt, at støjende arbejde udføres mellem kl. 8 og 15. Der arbejdes ikke i weekender.

8. juni. Der har været opstartsbyggemøde på stålprojektet. På mødet deltog entreprenør, rådgiver og bestyrelse. Arbejdet med at understøtte gårddækket nedenfra er igangsat. Stålet er indkøbt og leveret til entreprenør. Den næste tid vil der periodisk være støj fra arbejdet. Støjende arbejde udføres mellem 08-15 på hverdage. Til info arbejdes desuden på større huller i en rist mod Ved Linden, og på en kønnere afslutning af hullerne efter stilladset ved den nypudsede skorsten. Af øvrige synlige ting iværksættes udbedring af maling på soklen i gården. 

April og maj: Læs referaterne fra GF og XGF, hvor projekts fremdrift og udfordringer også beskrives. 

28. marts: Informationsmøde tirsdag den 5. april om tekniske udfordringer i forbindelse med betonprojektet og gårdrenoveringen. LÆS BAGGRUNDSINFORMATIONEN

28. februar: Der sættes stillads op i gården ved skorstenen (Ved Linden 5). Opsætningen foregår mandag og tirsdag (28.2 og 1.3). Derefter går arbejdet i gang med at pudse og male skorstenen, så den fremstår på samme måde som de øvrige vægge i gården.
Arbejdet på skorstenen forventes at tage ca 2 måneder, afhængigt af vejret.

10. december: DELVIS GENÅBNING AF GÅRDEN fra 20. december.
INFORMATION – se detaljerne
BEMÆRK, at der fortsat vil være adgang til vaskeriet fra mellemgangen Ved Linden 9. 

Den daglige arbejdstid er fra kl. 7 til 16. Det er aftalt, at støjende arbejde udføres mellem kl. 8 og 15. Der arbejdes ikke i weekender.

30. november: Vejret driller stadig.
Den planlagte asfaltlægning kan ikke gennemføres, og den udsættes derfor til næste uge.
Når planen er klar, orienteres der nærmere.

GÆLDER IKKE FRA 20. december. Som nævnt er der spærret for udgang til gården fra køkkentrapperne. I nødstilfælde er det dog muligt at komme ud gennem gården fra køkkentrapperne.
Udgang til gården fra erhvervslejemålene er spærret under hele projektet.

25. november: Asfaltarbejdet forsætter i næste uge!
Vejret driller lidt, så lægningen af asfalt i gården forsætter
enten tirsdag 30.11 og torsdag 2.12
eller onsdag 1.12 og fredag 3.12.
Bemærk: Dette arbejde vil foregå i tidsrummet fra kl. 7 til kl. 18. Arbejdet udføres kun, hvis det ikke regner,

17. november: Information om betonprojektet
Lægning af asfalt i gården foregår
tirsdag den 23. november til torsdag d. 25. november (begge inklusive).
Bemærk: Dette arbejde vil foregå i tidsrummet fra kl. 7 til kl. 18.
Arbejdet udføres kun, hvis det ikke regner 😊
Det er et arbejde, der dels støjer noget og samtidig kan give lugtgener. 

5. november: Projektet forløber planmæssigt.
Status pr. 1. november er omdelt til alle beboere.
Den kan også ses her: INFO NOV 2021

19. oktober: 
Status er, at tidsplanen for betonprojektet fortsat holder.
Den aktuelle støj skyldes, at det er nødvendigt at tørre membranlaget inden det forsegles. Det er en løbende proces, og det er klart at regnvejret driller.
Næste fase bliver pålægning af asfalt, hvilket forventes at foregå i uge 45.

 

23. august:
Efter dagens byggemøde i betonprojektet er status, at projektet følger tidsplanen. Der er ikke opstået nævneværdige problemer, så alt ser ud til at gå som planlagt.
Efter perioden med den noget generende støj fra betonskæring og ophugning er der nu mindre støj og af kortere varighed.
Der kommer om nogle uger en fase, hvor der skal sandblæses, hvilket vil støje noget.
Men det overordnede budskab er altså, at projektet ser ud til at blive færdigt til tiden.

30. juni: Den tidligere information her på hjemmesiden er desværre ikke korrekt.
Den daglige arbejdstid er fra kl. 7 til 16. Det er aftalt, at støjende arbejde (betonopbrydningen) udføres mellem kl. 8 og 15. Der arbejdes ikke i weekender.
Vi har været i dialog med projektlederen, som har bekræftet, at der ikke støjes inden kl. 08, men det vil ikke kunne undgås, at der er lyde fra forberedelserne til dagens arbejde. Beklager denne fejl.

14. juni: Entreprenøren MV Entreprise opstiller deres containere og skurvogn ved nedkørslen til garageanlægget Ved Amagerport 1 og 3.

9. juni: NYT OM PROJEKTET
MV Entreprise er valgt som entreprenør.
Projektleder Michael Voss, pladsformand Anders Harding Pedersen.
Her er link til hjemmesiden: MV Entreprise – MV Entreprise

7. juni: Der mangler færdiggørelse af de sidste oprydningsopgaver for at gøre gården klar til entreprenøren. Vi forventer, at betonrenoveringsprojektet går i gang i denne uge. I første omgang med opsætning af byggeplads mv.
BEMÆRK: Den nye adgang til viceværtkontoret gennem mellemgangen Ved Amagerport forventes færdig senest onsdag i denne uge. 

Der er aftalt følgende om startfasen af betonrenoveringen:
Fra 14. til 25. juni (uge 24 og 25) bliver byggepladsen etableret.
Fra 28. juni til 9. juli (uge 26 og 27) foregår opskæringen af asfalten i gården.

26. maj: Håndtering af storskrald. Nu er skraldeskuret fjernet fra gården. Hvad gør vi så med storskrald? LÆS OPSLAGET HER

26. maj: Præsentationen fra informationsmødet den 25. maj.

25. maj: Affaldscontainerne flyttes til Svinget 2 og Ved Amagerport 1.
SE OPSLAGET HER

2. juni: ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED IGANGSÆTNING AF RENOVERINGSPROJEKTET
1. Der er ikke længere adgang til at komme ind i gården via porten. Man kan selvfølgelig komme ud af køkkentrapperne og ud gennem porten, men denne mulighed må kun benyttes i tilfælde af brand el. lign.
2. Adgangen til vaskeriet sker fra mellemgangen Ved Linden 9 og 11. Der er skiltning på døren, hvor der også er adgang til bytterummet.
3. Affaldsskurene Ved Amagerport og Svinget har fået lås. Den åbnes ved at sætte brikken på låseknoppen og derefter vride låseknoppen, så døren åbnes. Der er opsat vejledningskilte.
Husk at smække døren efter brug.
4. De cykler, der ikke er fjernet fra gården, bliver flyttet til cykelkælderen Ved Amagerport 3.
5. Der har været nogle tilfælde, hvor nøglebrikkerne ikke har fungeret. Det er en sporadisk fejl, som ikke umiddelbart kan forklares. Defekte brikker opdateres ved henvendelse på ejendomskontoret.

18. maj: INFORMATIONSMØDE TIRSDAG den 25. maj. SE OPSLAGET HER

15. maj: LEGEOMRÅDERNE I GÅRDEN
Som led i forberedelserne til renoveringen af betondækket i gården er legeredskaberne i dag blev taget ned, inden de bliver fjernet.
Pas derfor lidt ekstra på, når I færdes i gården.

29. april: Information fra bestyrelsen og ingeniørfirma Peter Jahn og Partnere om betonprojektet.
INFO 1 fra bestyrelsen
INFO 1 from the board (English version)
Peter Jahn Beboermeddelelse nr. 1
Peter Jahn information (English version)

05. februar: Prøveudskæring af et betonfelt fra 11. til 26. februar.
SE OPSLAGET HER

03. februar: Opslag om lukning af garageanlægget fra 1.6 2021 til 31.3 2022. SE OPSLAGET HER

30. november
Lejerne af garagerne har fået denne information:
Varsling om registrering af garageanlæg 8.- 10.12 2020

Desuden er der informeret på hjemmesiden og på Facebook:
Garagerne lukkes 8-10. dec 2020

Fra XGF (22. okt): Præsentation af oplægget til projekt grøn gård. SE HER

Første del af dette store projekt drejer sig om renovering af betondækket i gården, altså taget over garagerne.

Fra XGF (22. okt): præsentation af projektet om renovering af betondækket. SE  HER