BEBOERLOKALET

Regler for brug af beboerlokalet (juni 2017)

Reservation af lokalet:
Henvendelse skal ske til Leif Ørslev, tlf. 6058 1934
eller mail: leif-orslev@webspeed.dk.

Beboerlokalet kalender aktuel 20-11-2023

(de røde markeringer angiver, at lokalet er optaget).

Lån af borde og  stole:
Ud over at leje beboerlokalet er der også mulighed for gratis at låne klapborde og -stole. Det kan være praktisk til privat brug.
Henvendelse til Leif Ørslev, mail: leif-orslev@webspeed.dk, tlf: 60581934
eller til Lars Ulbæk, mail:  lars-ulbak@mail.tele.dk ,  tlf: 22431707.    

Vejledning til brug af chokoladefontæne. SE HER