BEBOERLOKALET

Regler for brug af beboerlokalet (juni 2017).

 

Som følge af, at forsamlingsforbuddet nu er sænket til 5 personer, er beboerlokalet desværre lukket for reservationer, foreløbig indtil medio april 2021. Vi følger situationen og åbner lokalet, så snart det er muligt. 

Reservation af lokalet:
Henvendelse skal ske til Leif Ørslev, tlf. 6058 1934
eller mail: leif-orslev@webspeed.dk.

Beboerlokalet kalender AKTUEL 23.03
(de røde markeringer angiver, at lokalet er optaget).

Vejledning til brug af chokoladefontæne. SE HER