BESTYRELSEN

Bestyrelsen AB Haabet (valgt på XGF 21. oktober 2020)

MØDEREFERATER

Skriv til bestyrelsen på KONTAKT@HAABET.NET
eller læg din henvendelse i viceværtens postkasse Ved Linden 5.
Husk at give dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og gerne mail).
Henvendelser bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde,
normalt den første og tredje mandag i hver måned. Der er ikke møder i juli.
I tilfælde af uopsættelige sager kan du rette henvendelse direkte til viceværten, tlf. 3296 8843, 
mobil 2034 3512 eller pr mail til vice@haabet.net.
Hvis der er tale om akut behov for assistance, kan du på vores hjemmeside finde telefonnumre.

HENVENDELSER OM VENTELISTE:
Man kan kun komme på listen, hvis man kender en andelshaver, der skriver en på ventelisten.