BESTYRELSEN

Bestyrelsen AB Haabet (valgt på GF 9. juni 2021)

MØDEREFERATER

Henvendelse til bestyrelsen på mail: KONTAKT@HAABET.NET
eller en skriftlig henvendelse i viceværtens postkasse Ved Linden 5.
Husk at give dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og gerne mail).
Henvendelser bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde,
normalt den første og tredje mandag i hver måned. Der er ikke møder i juli.
I tilfælde af uopsættelige sager kan du rette henvendelse direkte til viceværten, tlf. 3296 8843, 
mobil 2034 3512 eller pr mail til vice@haabet.net.
Hvis der er tale om akut behov for assistance, kan du på vores hjemmeside finde telefonnumre.

HENVENDELSER OM VENTELISTE:
Hvis du ikke bor i ejendommen og søger lejlighed i vores forening, kan du kun komme i betragtning, hvis du kender en andelshaver, der skriver dig på ventelisten.