BESTYRELSEN

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.

Bjørn Klinke, Formand. 

Gertrud Jessen, Næstformand  

Anders Rafn, Kasserer

Jens Mandrup Rasmussen, bestyrelsesmedlem

Mikkel Mindegaard, bestyrelsesmedlem. Fratrådt 1. december.

Kristian Møllbach, bestyrelsesmedlem. Tiltrådt 1. december.

 

Konstitueringspapir for Bestyrelsen  (valgt på GF 27. april 2022)

MØDEREFERATER

Henvendelse til bestyrelsen på mail: KONTAKT@HAABET.NET
eller en skriftlig henvendelse i viceværtens postkasse Ved Linden 5.
Husk at give dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og gerne mail).
Henvendelser bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde,
normalt den første og tredje mandag i hver måned. Der er ikke møder i juli.
I tilfælde af uopsættelige sager kan du rette henvendelse direkte til viceværten, tlf. 3296 8843, mobil 2034 3512 eller pr mail til vice@haabet.net.
Hvis der er tale om akut behov for assistance, kan du på vores hjemmeside finde telefonnumre.

HENVENDELSER OM VENTELISTE:


Hvis du ikke bor i ejendommen og søger lejlighed i vores forening, kan du kun komme i betragtning, hvis du kender en andelshaver, der skriver dig på ventelisten.