GENERELT (klik også på FORSIDE ovenfor)

Har du brug for hurtig hjælp – fx til VVS eller el:
AKUT TELEFONNUMRE (januar 2018)                           

Kontaktadresser internt i foreningen (26. april 2018)


NYHEDER
Seneste (15. maj) om ventelisteopkrævningen og (10. maj) om opgradering af internettet.

PRIVATLIVSPOLITIK AB Haabet
I henhold til Persondataforordningen (GDPR) med virkning fra 25. maj 2018.

Ordinær generalforsamling
onsdag den 25. april. Læs referatet.

FACEBOOK (lukket gruppe for beboerne)