GENERELT (se også Nyheder ovenfor)

Tak for en god (lang) generalforsamling i går. Gennemført med en masse debat- og diskussionslyst, spændende indslag, et par gode grin og selvfølgelig vafler. Inklusive fuldmagter var vi i alt 82 andelshavere. Faktisk var vi så mange, at kirkens store skydedøre måtte holdes åbne og der skulle sættes ekstra stolerækker ind. Beboerdemokrati når det er bedst.

Et beslutningsreferat er under udarbejdelse og vil blive rundsendt hurtigst muligt. Mens vi venter, kan vi dog glæde os over, at foreningens økonomi har det rigtigt godt og andelskronen i går blev sat til 5 af generalforsamlingen.

Tak til Leif Hald for mange, mange års tro tjeneste for Haabet og velkommen til Jakob Holtze som nyt medlem af bestyrelsen.

PROJEKT OPGANGSRENOVERING

FACEBOOK (lukket gruppe for beboerne)

Har du brug for hurtig hjælp – fx til VVS eller el:
AKUT-TELEFONNUMRE                                             

Her kontaktoplysninger internt i foreningen:
NYTTIGE TELEFONNUMRE