STARTSIDE

Har du brug for hurtig hjælp – fx til VVS eller el:
AKUT TELEFONNUMRE (januar 2018) 

VASKERIET: Ved fejl på maskinerne kontaktes NORTEC SERVICE

KONTAKTADRESSER internt i foreningen (april 2018)

GENERALFORSAMLING TORSDAG den 25. APRIL
Indkaldelsen er opsat i opgangene den 23. marts.
Informationer om generalforsamlingen ses her.

N Y H E D E R

FACEBOOK (lukket gruppe for beboerne)

PRIVATLIVSPOLITIK AB Haabet
I henhold til Persondataforordningen (GDPR) med virkning fra 25. maj 2018.